Daria BARSKA

Bachelor's thesis

Employee motivation in an organization. Case study of employee motivation methods in an organization in the Czech Republic.

Employee motivation in an organization. Case study of employee motivation methods in an organization in the Czech Republic.
Abstract:
The bachelor thesis deals with motivation theories, motivation through rewards and difficulties with demotivated employees. The thesis is divided into theoretical and practical parts. There is included information about business, employee motivation, motivation theories, motivation through rewards and employee demotivation in the theoretical part. Practical part includes study questionnaire of three …more
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá motivačními teoriemi, motivací prostřednictvím odměn a potížemi s demotivovanými zaměstnanci.Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je zahrnuta informace o byznysu, motivaci zaměstnanců, motivaci prostřednictvím odměn a demotivaci zaměstnanců. Praktická část zahrnuje vlastní studií dotazník tří českých firem o jejich motivaci zaměstnanců, …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Alok Kumar, M.A.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BARSKA, Daria. Employee motivation in an organization. Case study of employee motivation methods in an organization in the Czech Republic.. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/