Bc. Dana Suková

Bachelor's thesis

Regulace cen tržních struktur - monopol Česká pošta s. p. a komparace s vybranou společností

Regulation of market structures: monopoly state enterprise Czech Post and comparison with the selected companies
Anotácia:
Tato bakalářská práce je zaměřena na státní podnik Česká pošta, která má monopol na trhu poštovních zásilek. V práci je popsána alternativní doručovatelská společnost Mediaservis,s .r. o.. Dále je v práci provedena komparace služeb nabízených Českou poštou a společností Mediaservis. Práce obsahuje hodnocení doručovatelského podniku. Pomocí vícekriteriálního hodnocení jsou ohodnoceny, na základě vybraných …viac
Abstract:
This bachelor's thesis focuses on the state enterprise Czech Post, which has a monopoly on the market for postal items. This bachelor's thesis describes an alternative courier company Mediaservis, Ltd.. This bachelor's thesis compares the services offered by the Czech Post and company Mediaservis. This bachelor's thesis includes evaluation courier company. Using multicriteria evaluation is evaluated …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2012
  • Vedúci: Ing. Tomáš Lelek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Suková, Dana. Regulace cen tržních struktur - monopol Česká pošta s. p. a komparace s vybranou společností. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní