Bc. Hana Hanáková

Master's thesis

Projekt zefektivnění managementu kvality ve vybrané nemocnice

Project to Streamline the Quality Management System in a Selected Health Facility
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na možnosti zvýšení efektivity systému managementu kvality ve vybraném zdravotnickém zařízení. V teoretické části diplomové práce jsou tři tematické celky. První definuje základní pojmy jako management, kvalita, management kvality, jeho historický vývoj. Druhý celek popisuje užití obecných principů systému managementu kvality ve zdravotnictví a třetí celek je zaměřený na …more
Abstract:
The diploma thesis is focused on the possibility of increasing the effectiveness of the quali-ty management system in a selected medical facility. In the theoretical part of the thesis there are three thematic units. The first defines the basic concepts such as management, quality, quality management, its historical development. The second unit describes the use of general principles of quality management …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Petr Briš, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Hanáková, Hana. Projekt zefektivnění managementu kvality ve vybrané nemocnice. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe