Ing. Adrianna Růžičková

Bachelor's thesis

Podstata rozhodování a nákupního chování zákazníka při koupi kosmetických výrobků značky L’Oréal

Decision making and purchasing behavior of customers when purchasing from the cometics brand L’Oréal
Abstract:
Práce pojednává o podstatě rozhodování nákupního chování zákazníka při koupi kosmetických výrobků značky L´Oréal. V teoreticko-metodologické části popisuje význam značky a charakterizuje marketingový mix produktu. Zabývá se jednotlivými faktory ovlivňujícími kupní chování zákazníka a popisuje pět kroků v kupním rozhodovacím procesu. Aplikační (praktická) část se zabývá obchodní koncepcí společnosti …more
Abstract:
My thesis essentially deals with the decision making and consumer behavior when purchasing cosmetics from the L’Oréal brand. The theoretical part describes and characterizes the importance of the marketing mix to the L’Oréal brand and their different products. The following part discusses the various factors influencing the purchasing behavior, describing the five steps in the decision making process …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Miloslava Kykalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní