Monika BERÁNKOVÁ

Bachelor's thesis

Uplatnění absolventů st. programu Sociální politika a sociální práce na trhu práce

Application of graduates of the study program social policy and social work in the labor market
Abstract:
Má bakalářská práce se zaměřuje na problematiku uplatnění absolventů studijního programu Sociální politika a sociální práce na FSE UJEP v Ústí nad Labem na trhu práce. Cílem této práce je identifikovat požadované dovednosti a znalosti absolventů st. programu Sociální politika a sociální práce v kontextu požadavků studia a trhu práce. Data jsem shromáždila pomocí dotazníkového šetření, které jsem poté …more
Abstract:
My bachelor thesis is focused on employment of graduates from the studying program social politics and social work at FSE UJEP in Ústí nad Labem on the labour market. The target of this bachelor thesis is identification skills and knowledge of graduates from the studying program social politics and social work based on comparison of study requirements and labour market. I collected data using questionnaire …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 3. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Dita Štyvarová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BERÁNKOVÁ, Monika. Uplatnění absolventů st. programu Sociální politika a sociální práce na trhu práce. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická