Bc. Tomáš Veselý

Bakalářská práce

Blockchain a virtuální měny

Blockchain and Virtual Currencies
Anotace:
Virtuální měny jsou světovým fenoménem, který započal vynálezem Bitcoinu. Bitcoin je protokol, jenž umožnuje vznik plnohodnotné virtuální měny. Cílem bakalářské práce je poskytnout přehled o problematice virtuálních měn, popsat technologii blockchain a srovnat možnosti jeho tvorby pomocí existujících řešení a zanalyzovat využití této technologie ve finančnictví a státní sféře. V první kapitole se věnujeme …více
Abstract:
Virtual currencies are a global phenomenon that began with the invention of Bitcoin. Bitcoin is a protocol that enables created a full-fledged virtual currency. The aim of the thesis is to provide an overview of the issue of virtual currencies, describe the technology blockchain and compare the possibilities of making use of existing solutions and analyze the use of this technology in the financial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Marcela Soldánová
  • Oponent: Ing. Bohumil Stádník, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management