Bc. Nela Vyzinová

Diplomová práce

Jak se žije malým sportovcům (Případové studie: Specifika života výkonnostních gymnastek středního školního věku)

How Little Athletes Live (Case Studies: Specifics of the Life of Performance Gymnasts in Middle School Age)
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zaměřuje na specifika života malých sportovců. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část je věnována charakteristice cílové skupiny dětí středního školního věku a klíčovým faktorů, jež ovlivňují vývoj dítěte a spolupodílejí se na utváření jeho osobnosti. Zaměřuje se také na sportovní svět, hlavní aktéry tohoto světa i jeho socializační vlivy na osobnost dítěte …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on specifics of the life of small athletes. Thesis is divided into two parts. The theoretical part is devoted to the characteristics of the target group of middle school age children and the key factors which impact on the child‘s development and contribute in shaping child‘s personality. It also focuses on the sports world, the main actors of this world and socialization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta