Bc. Jiří Auerswald

Bakalářská práce

Využití Cain & Abel password recovery tools pro etický hacking na L2 vrstvě

Utilization of Cain & Abel password recovery tools for ethical hacking on the L2 layer
Anotace:
Tato bakalářská práce analyzuje možnosti programu Cain&Abel na linkové vrstvě modelu síťové komunikace ISO/OSI. V teoretické časti je čtenář zasvěcen do problematiky počítačových síti a jejich bezpečnosti se zaměřením na linkovou vrstvu, která je podrobně rozebrána. Dále jsou představeny útoky, které mohou být na linkové vrstvě realizovány a obrana proti nim. Závěrečná kapitola teoretické části pak …více
Abstract:
This bachelor's thesis analyzes abilities of software called Cain&Abel on link layer of network communication model ISO/OSI. Theoretical chapters discuss computer networks and their security focusing on link layer. Further, link layer security treats and mitigation is revealed. Last theoretical chapter describes chosen parts of Cain&Abel. In practice part three scenarios of attack via Cain&Abel and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Josef Horálek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Auerswald, Jiří. Využití Cain & Abel password recovery tools pro etický hacking na L2 vrstvě. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.