Bc. Jiří Auerswald

Bachelor's thesis

Využití Cain & Abel password recovery tools pro etický hacking na L2 vrstvě

Utilization of Cain & Abel password recovery tools for ethical hacking on the L2 layer
Abstract:
Tato bakalářská práce analyzuje možnosti programu Cain&Abel na linkové vrstvě modelu síťové komunikace ISO/OSI. V teoretické časti je čtenář zasvěcen do problematiky počítačových síti a jejich bezpečnosti se zaměřením na linkovou vrstvu, která je podrobně rozebrána. Dále jsou představeny útoky, které mohou být na linkové vrstvě realizovány a obrana proti nim. Závěrečná kapitola teoretické části pak …more
Abstract:
This bachelor's thesis analyzes abilities of software called Cain&Abel on link layer of network communication model ISO/OSI. Theoretical chapters discuss computer networks and their security focusing on link layer. Further, link layer security treats and mitigation is revealed. Last theoretical chapter describes chosen parts of Cain&Abel. In practice part three scenarios of attack via Cain&Abel and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Josef Horálek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Auerswald, Jiří. Využití Cain & Abel password recovery tools pro etický hacking na L2 vrstvě. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Bachelor programme / field:
Information Technology / Information Technology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.