Denisa Popracová

Bakalářská práce

Marketingová analýza služieb nákupného centra - prípadová štúdia

A marketing analysis of services in a shopping mall - a case study
Abstract:
The submitted work on the topic “A marketing analysis of services in a shopping mall – a case study.” focuses on characterising of services specifics and particularly, on a marketing analysis of the selected shopping mall that is Eurovea. The main aim of the submitted work is the identification of customers’ satisfaction and the propositions of recommendations for increasing of visitation and profitability …více
Abstract:
Predkladaná práca na tému ,,Marketingová analýza služieb nákupného centra – prípadová štúdia“ je zameraná na charakteristiku špecifík služieb a samotnú marketingovú analýzu konkrétne vybraného nákupného centra, ktorým je Eurovea. Hlavným cieľom prekladanej práce je zistiť spokojnosť zákazníkov a navrhnúť odporúčania na zvýšenie návštevnosti a ziskovosť tohto nákupného centra na základe analytických …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Eliška Smotlachová
  • Oponent: Ing. Robin Koklar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví