JUDr. Michal Faltus

Master's thesis

"Slabiny" zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

Weakness" of the Act No. 216/1994 Coll. Arbitration and enforcement of arbitral awards
Abstract:
Předmětem mé diplomové práce je vymezení slabin zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Práce obsahuje v první části vymezení samotného rozhodčího řízení a následně vymezení literaturou zmiňovaných výhod. V druhé části se práce zabývá nevýhodami rozhodčího řízení v jednotlivých fázích řízení, v nichž hraje stěžejní roli problematika rozhodčího řízení ve spotřebitelských …more
Abstract:
The main subject of my diploma thesis is to specify the weak points of the Act No. 216/1994 which regulates the arbitration and the enforcement of arbitration awards. The first part of the work contains the definition of arbitration and subsequently all advantages mentioned in literature. In the next part the work deals with the disadvantages of arbitration and its individual phases, where key role …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 5. 2011
  • Supervisor: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
  • Reader: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta