Ivanka GRACÍKOVÁ

Bakalářská práce

Role sociálního pedagoga a asistenta pedagoga při integraci žáků (dětí) ze sociokulturně odlišného prostředí

The role of social educatior and teacher assistant in integration of pupils (children) from a socio-culturally different environment
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá obecným vymezením profese sociálního pedagoga a asistenta pedagoga, a to především ve vztahu k jeho kompetencím a oblastem uplatnění v rámci práce s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Pojednává o činnosti sociálních pedagogů a asistentů pedagogů, kteří jsou nápomocni při řešení každodenních problémů dětí a žáků nejen ve škole, ale i při adaptaci na nové …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the general definition of the profession of social educator and teacher assistant, especially in relation to its competencies and areas of application in working with children from the social-culturally disadvantaged environment. It deals with the activities of social educators and teachers' assistants who assist in solving everyday problems of children and pupils not …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GRACÍKOVÁ, Ivanka. Role sociálního pedagoga a asistenta pedagoga při integraci žáků (dětí) ze sociokulturně odlišného prostředí. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses zwctk0 zwctk0/2
9. 4. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
9. 4. 2019
Bulanova, L.
10. 4. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.