Mgr. Simona Hortová

Bakalářská práce

Obsahová analýza tiskových zpráv Městské policie Brno

Content analysis of press releases announced by the Brno City Police Department
Anotace:
Předložená práce na téma Obsahová analýza tiskových zpráv Městské policie Brno (“MPB”) pojednává o problematice nadvlády mužů ve společnosti a z ní vyplývajícího znevýhodnění a útlaku žen. Práce rovněž vypovídá o způsobu, jakým je tato nadvláda reprezentována v tiskových zprávách MPB. Hlavní výzkumná otázka této práce zní: Jaké specifické formy nadvlády mužů jsou užívány ve společnosti dle informací …více
Abstract:
This bachelor thesis on the topic of Content analysis of press releases announced by the Brno City Police Department (“BCPD”) is focused on the issue of male dominance within the society and the resulting discrimination and oppression of women as it is presented in the BCPD press releases. The main research question of this thesis states as follows: What specific forms of male dominance do take place …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vojtěch Pecka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií