Theses 

Postoj českých elit k bombardování Jugoslávie – Bc. Monika Tesařová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Monika Tesařová

Bakalářská práce

Postoj českých elit k bombardování Jugoslávie

The approach of czech elites towards the bombing of Yugoslavia

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá dosud nezmapovaným tématem, a to postojem českých elit k bombardování Jugoslávie. Při určitém zjednodušení, lze politické elity rozdělit do dvou základních skupin - na odpůrce této alianční operace a na její podporovatele. Postoj odpůrců většinově vychází z pacifismu, autonomismu a hegemonního internacionalismu, kdežto podpora operace Spojenecká síla vycházela z principů atlantismu, internacionalismu a částečně kontinentalismu.

Abstract: The thesis deals with a topic that has not been examined yet. It focuses on the approach of the Czech elites towards the bombing of Yugoslavia. With some simplification, we can divide the political elites into two main groups: the opposers of this operation Allied Force and its supporters. The opinion of the opposers is usually rooted in pacifism, autonomism, and hegemonic internationalism. On the other hand, the support of the operation Allied force was based on pricipals of atlantism, internationalism and partly continentalism.

Klíčová slova: czech elites, czech foreign policy, bombing of Yugoslavia, NATO, USA, česká zahraniční politika, české elity, atlantismus, internacionalismus, hegemonní internacionalismus, autonomismus

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Vít Borčany
  • Oponent: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 10:26, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz