Bc. Martin Češka

Diplomová práce

Gamification in the SCRUM Software Development Framework

Gamification in the SCRUM Software Development Framework
Anotace:
Tato práce se zabývá zvýšením motivace členů vývojových týmů používajících framework SCRUM. Jelikož je SCRUM relativně složitý framework a jednou z podmínek pro zachování jeho efektivity je striktní dodržování jeho pravidel, je důležité udržování dostatečné motivace všech členů týmů, aby tyto pravidla dodržovali. Gamifikace je nástroj pro řízení požadovaného chování, a bývá využívána k motivaci uživatelů …více
Abstract:
This thesis deals with motivation increase of members of development teams which are using SCRUM framework. Since SCRUM is a quite complex framework and for maintaining its effeciency its main principles include keeping on rules of this framework, it is important for this framework efficiency it is important to keep on its rules, all members has to be motivated enought to keep on them. Gamification …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 2. 2016
  • Vedoucí: PhD Bruno Rossi
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky