Bc. Sardor Usmoniy

Bachelor's thesis

Kvalifikace práva a povinnost externího auditora ve srovnání s interním auditorem

Qualifications, authorizations and duties of external auditor compared with internal auditor
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá obecně spolupráci mezi interním a externím auditem. V teoretické části jsou popsány oba dva audity a vysvětleny související skutečnosti s externím a interním auditorem, tj. nezávislost, vztah k organizační struktuře, etický kodex a dokumenty, které jsou předmětem auditu. V praktické části práce je popsán postup průběhu interního a externího auditu na konkrétním pracoviště …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on generally cooperation between internal and external audit. In the theoretical part describes the two audits and explained the facts of the external and internal auditors as independence, relationship to organizational structure, code of ethics and documents, which are subject to audit. The practical part describes the procedure during an internal and external audit …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 9. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 11. 2014
  • Supervisor: doc. Ing. Pavel Schránil, CSc.
  • Reader: Ing. Tomáš Hládek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní