Ondřej MIKESKA

Bachelor's thesis

Transverzální léze míšní s následkem paraplegie z pohledu fyzioterapeuta

Complete spinal cord injury resulting in paraplegia from physiotherapist?s point of view
Abstract:
Bakalářská práce obsahuje přehled poznatků o problematice příčného přerušení míchy s následkem paraplegie z pohledu fyzioterapeuta. Základní fyzioterapeutické přístupy jsou polohování, respirační fyzioterapie, provádění aktivních a pasivních pohybů, fyzikální terapie, vertikalizace a měkké a mobilizační techniky. Nejčastěji používané koncepty při rehabilitaci jsou Vojtova metoda, PNF, cvičení v závěsu …more
Abstract:
The thesis is concerned with an overview of basic knowledge of complete spinal cord injury and its complications from physiotherapist?s point of view. Major physiotherapeutic procedures are positioning of patients, respiratory physiotherapy, making active and passive movements with patients, physical therapy and soft and mobilization techniques. Most commonly used physiotherapeutic concepts are Vojta …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 5. 2012
  • Supervisor: PhDr. Petr Uhlíř

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MIKESKA, Ondřej. Transverzální léze míšní s následkem paraplegie z pohledu fyzioterapeuta. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury