Bc. David Konár

Bakalářská práce

Estetická hodnota superhrdinského komiksu

The aesthetic value of superhero comics
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou "superhrdiny" v komiksu, posuzuje estetické hodnoty "superhrdinského" komiksu, jeho sociálně kulturní defekty a asociačně narativní dispozici. V první, teoretické části bude definován základ, z něhož komiks vychází, podána jeho charakteristika a připomenuta komiksu blízká média. Ve druhé části následuje rozbor vybraných komiksů. V práci bude nastíněn vztah …více
Abstract:
This Bachelor’s thesis examines the theme of superhero in comics, assessing its aesthetic value, its socio-cultural defects and associative narrative disposition. The first theoretical part will define the basis of the comics, present its characteristics and remind us of other media closely related to the comics. The second part will analyse a few selected comics. The thesis will outline the relationship …více
 

Klíčová slova

komiks hrdina superhero Superman
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Koudelková
  • Oponent: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia