Bc. et Bc. Lucie DUŠKOVÁ

Diplomová práce

Příjmení a přezdívky v Pacově

Surnames and Nicknames in Pacov
Anotace:
Diplomová práce navazuje na práci bakalářskou, ve které se autorka zabývala onomastickým rozborem ve městě Pacově, konkrétně oblastí antroponomastiky (příjmení a přezdívky). Materiál byl získán díky databázi matričního úřadu, pomocí rozhovorů a výzkumem směřovaným na sociální síť Facebook. Cílem práce bylo provést analýzu u častěji se vyskytujících příjmení a u přezdívek s ohledem na motivaci jejich …více
Abstract:
The thesis has been following the bachelor thesis, which engaged the onomastic analysis in town Pacov, concretely the domain of antroponomastic (last names and nicknames). Records were obtained thanks to database of registry office, next by using of interviews and by research directed to the social site Facebook. The objective is to realize the analyse in more frequently occurring last names and nicknames …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Štěpán Balík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DUŠKOVÁ, Lucie. Příjmení a přezdívky v Pacově. Č. Budějovice, 2017. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Bohemistika

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses zwq1pg zwq1pg/2
4. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
4. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.