Bc. Anikó Kosznovszká

Diplomová práce

Efekt kardiovaskulárnej rehabilitácie na hodnoty tepnovej elasticity a kardiorespiračnej zdatnosti u pacientov s ischemickou chorobou srdca a diabetom

The effect of cardiovascular rehabilitation on the values of arterial elasticity and cardiorespiratory fitness in patients with coronary heart disease and diabetes
Abstract:
The aim of this thesis was to evaluate the effect of 12 weeks of combined training on aerobic capacity (VO2peak, VO2peak . kg-1, METpeak), performance (Wpeak, Wpeak . kg-1) and the parameters expressing the elasticity of the vessel wall (CAVI, ABI) in patients with stable ischaemic heart disease and type 2 diabetes (DM, n = 19) and without diabetes (N-DM, n = 31). Combined training was run twice a …více
Abstract:
Cieľom tejto diplomovej práce bolo hodnotiť vplyv 12 týždňového kombinovaného tréningu na aeróbnu kapacitu (VO2peak, VO2peak . kg-1, METpeak), výkonnosť (Wpeak, Wpeak . kg-1) a na parametre vyjadrujúce elasticitu cievnej steny (CAVI, ABI) u pacientov so stabilnou ischemickou chorobou srdca a diabetom 2. typu (DM, n = 19) a bez diabetu (N-DM, n = 31). Kombinovaný tréning prebiehal dvakrát týždenne po …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2016
  • Vedoucí: MUDr. Hana Svačinová, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta