Theses 

Online Marketing jako podpůrný kanál prodeje – Bc. Linda Valešová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Linda Valešová

Bakalářská práce

Online Marketing jako podpůrný kanál prodeje

Online Marketing as a support channel in sales

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá a poukazuje na klíčové body a specifika využití online marketingu v oboru pohostinství a gastronomie. V teoretické části této práci poukážeme na rozdíly mezi klasickým marketingem a online marketingem, jeho základními, ale také novými formami, jeho uplatněním a charakteristikami. Praktická část bakalářské práce se zaměřuje na společnost JLV, a.s. a poukáže na skutečnost, že podniky veřejného stravování v dnešní době v hyperkonkurenčním prostředí mají bez online marketingu velmi omezené možnosti udržet pozornost a dlouhodobou loajalitu svých zákazníků. Praktická část je věnována analýze online marketingu společnosti, jejích webových stránek a profilům na sociálních sítích. Součástí této bakalářské práce je provedení dotazníkového šetření pro realizaci navržených opatření a na závěr bude stanoveno, zda cílení strategie online marketingu společnosti koresponduje s názory respondentů.

Abstract: This bachelor thesis deals with the key points and specifics of the use of online marketing in the field of hospitality and gastronomy. The theoretical part will explain the differences between the traditional marketing and the online marketing, its new forms, applications and characteristics. The practical part will focus on the company JLV, a.s. with the aim to show that public catering businesses, nowadays in a hyper-competitive environment, have a very limited ability to maintain attention and long-term loyalty of their customers without online marketing. The practical part is focused on the analysis of the company's online marketing, its websites and profiles on social networks. Part of this bachelor thesis is also a questionnaire survey for the implementation of the proposed measures. Finally, it will be determined whether the company's online marketing strategy corresponds to the opinions of the respondents

Klíčová slova: marketing, online marketing, pohostinství, gastronomie.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Oponent: Mgr. Pavel Kotyza

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 08:23, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz