Romana MAEKEOVÁ

Bakalářská práce

Staroslavjanskij slovar´po rukopisjam 10-11 vv. v kontextu staroslověnské a církevněslovanské lexikografie

Staroslavjanskij slovar´po rukopisjam 10-11 vv. in the context of Old Church Slavonic and Church Slavonic lexicography
Anotace:
Tématem bakalářské práce je popis jednosvazkového staroslověnského slovníku Staroslavjanskij slovar´ po rukopisjam 10-11 vv. a jeho charakterizace v kontextu staroslověnské a církevněslovanské lexikografie. Slovník vznikl ve spolupráci s Ruskou akademií věd a byl sestaven na základě materiálů pražské staroslověnské kartotéky uložené ve Slovanském ústavu AV ČR. Slovník zahrnuje slovní zásobu staroslověnských …více
Abstract:
The subject of the bachelor´s degree thesis is description of one-volume Old Slavic lexicon Staroslavjanskij slovar´ po rukopisjam 10-11 vv. and its characterization in the context of Old Slavic and ecclesiastic Slavic lexicography. The lexicon was created in cooperation with the Russian Academy of Sciences and was compiled on the basis of materials of the Prague´s Old Slavic card index deposited with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. František Čajka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAEKEOVÁ, Romana. Staroslavjanskij slovar´po rukopisjam 10-11 vv. v kontextu staroslověnské a církevněslovanské lexikografie. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta