Radka PLUCAROVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Porovnání přístupu ke klientovi v azylových zařízeních: Domově pro matky s dětmi v Políkně a organizaci Na Počátku

Comparison of the approach to the client in the asylum facility : a Home for mothers with children in Políkno and Organization At the Beginning of the
Anotace:
Práce se zabývá fenoménem ženského bezdomovectví, konkrétně je zaměřená na cílovou skupinu matek s dětmi. Úvodní část se opírá o odborné zdroje, ale i o práci a zkušenosti odborníků, kteří s těmito ženami pracují. V této části jsou sledovány příčiny ženského bezdomovectví a formy pomoci. Cílem této práce je však porovnání přístupu ke klientovi ve dvou azylových do-mech. Pro tento záměr jsou vybrána …více
Abstract:
The thesis is concerned with the female homelessness phenomena. In particular, it is focused on the mother with children target group. The first part is not only based on academic sources, but also on work and experience of specialists who work with these women. The causes of female homelessness and forms of help are also examined in this part. The aim of this thesis, however, is the comparison of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLUCAROVÁ, Radka. Porovnání přístupu ke klientovi v azylových zařízeních: Domově pro matky s dětmi v Políkně a organizaci Na Počátku. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses zx0sr7 zx0sr7/2
29. 3. 2017
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.