Radka PLUCAROVÁ, DiS.

Bachelor's thesis

Porovnání přístupu ke klientovi v azylových zařízeních: Domově pro matky s dětmi v Políkně a organizaci Na Počátku

Comparison of the approach to the client in the asylum facility : a Home for mothers with children in Políkno and Organization At the Beginning of the
Abstract:
Práce se zabývá fenoménem ženského bezdomovectví, konkrétně je zaměřená na cílovou skupinu matek s dětmi. Úvodní část se opírá o odborné zdroje, ale i o práci a zkušenosti odborníků, kteří s těmito ženami pracují. V této části jsou sledovány příčiny ženského bezdomovectví a formy pomoci. Cílem této práce je však porovnání přístupu ke klientovi ve dvou azylových do-mech. Pro tento záměr jsou vybrána …more
Abstract:
The thesis is concerned with the female homelessness phenomena. In particular, it is focused on the mother with children target group. The first part is not only based on academic sources, but also on work and experience of specialists who work with these women. The causes of female homelessness and forms of help are also examined in this part. The aim of this thesis, however, is the comparison of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2017

Thesis defence

 • Supervisor: doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PLUCAROVÁ, Radka. Porovnání přístupu ke klientovi v azylových zařízeních: Domově pro matky s dětmi v Políkně a organizaci Na Počátku. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses zx0sr7 zx0sr7/2
29/3/2017
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
29/3/2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.