Bc. Pavel ČAPOUN

Diplomová práce

Vliv metody elektrostimulace na vybrané parametry složení těla

Effect of method of electrostimulation on selected parameters of body structure
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na vliv desetitýdenního tréninkového plánu na elektrostimulátorech, využívajících metodu elektrostimulace EMS (elektro-myo-stimulace), na vybrané parametry složení těla u skupiny dospělých nesportujících žen, se sedavým způsobem zaměstnání. Byly sledovány parametry obvodu pasu a boků, procenta tuku a aktivní hmoty v těle a hodnota viscerálního tuku. Výsledky experimentu …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the effect of ten-week training plan on electrostimulators, using the method of electrostimulation EMS (electro-myo-stimulation), on selected parameters of body composition in a group of adults, non-sporting women with sedentary occupation. The parameters of waist and hip scircumference, the percentage of fat and active matter in the body and the value of visceral …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 10. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Dominika Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČAPOUN, Pavel. Vliv metody elektrostimulace na vybrané parametry složení těla. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Sport a zdraví