Bc. Martin NAVRÁTIL

Master's thesis

Webhostingový cluster postavený na platformě ARM

Web Hosting Cluster Built on ARM Platform
Abstract:
Cílem diplomové práce je návrh clusterového systému poskytující služby pro účely webhostingu za použití energeticky nenáročných zařízení postavených na architektuře ARM. Práce popisuje nejen instalaci a nastavení softwaru na vývojových zařízeních, jako je Raspberry Pi, ale snaží se popsat nebo poskytnout základní informace o tom, že mohou být použita téměř jakákoli zařízení s architekturou ARM. Praktická …more
Abstract:
The aim of the thesis is to design a cluster system, which provides services for webhosting, using energy conserving devices built on ARM architecture. The thesis not only describes the installation and setup of software on developmental devices such as Raspberry Pi, but also describes and provides basic information, which can be used for almost any device with ARM architecture. The practical element …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2015
Accessible from:: 15. 5. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. David Malaník, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

NAVRÁTIL, Martin. Webhostingový cluster postavený na platformě ARM. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe