Ing. Jaroslava Hédlová

Diplomová práce

Ekonomické, sociální a environmentální aspekty rozvoje města Kuřim

Economic, social and environmental aspects of the development of the city Kuřim
Anotace:
Předmětem této diplomové práce „Ekonomické, sociální a environmentální aspekty rozvoje města Kuřim“ je popis aktuální situace v tomto městě, nastínění budoucího vývoje a zhodnocení změn, které jsou ve městě plánovány, z hlediska sociálního, ekonomického a environmentálního. Práce je rozdělena na čtyři části, které na sebe navazují. Kapitoly kromě popisu aktuální situace přibližují plánované změny. …více
Abstract:
The subject of this thesis „Economic, social and environmental aspects of the development of the city Kuřim“ is describing of current situation in this city, outlining future developments and evaluation of changes planned in the city, from social, economic and environmental point of view. The thesis is divided into four parts, which follow each other. The chapters describe the current situation and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2022
  • Vedoucí: Ing. Dominika Tóthová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Tonev, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta