Mgr. Mária Krchniaková

Bachelor's thesis

Regulace EphA2 u maligních buněk

Regulation of EphA2 in malignant cells
Abstract:
The thesis deals with the EphA2 receptor that belongs to the biggest family of tyrosinkinases, comprising 14 Eph receptors and 8 ephrin ligands. The mechanism of immunosurveillance, interactions between cells and MAPK/ERK signaling pathway, whose activity is affected by EphA2, are mentioned at the beginning. Next, the thesis is focused on the differences in expression and localization of EphA2 in normal …more
Abstract:
Práce se věnuje receptoru EphA2, který patří k největší rodině tyrosinkináz, sestávající ze 14 Eph receptorů a 8 ephrin ligandů. Na začátku je zmiňovaný mechanizmus imunologického dozoru, interakce mezi buňkami a signální dráha MAPK/ERK, jejíž aktivita je ovlivňovaná právě přes EphA2. Dále se práce zaobírá rozdíly v expresi a umístění EphA2 u zdravých a maligních buněk, přičemž jako konkrétní příklad …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2015
  • Supervisor: Dipl. Ing. Martin Piskáček, Dr. rer. nat.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta