Mgr. Tomáš Krejčí

Diplomová práce

Domovní prohlídka jako úkon trestního řízení v rámci drogové trestné činnosti

House search as an act of criminal proceedings within drug crime
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků v rámci drogové trestné činnosti. Cílem diplomové práce je čtenáři uceleně představit specifika plánování, ale zejména výkonu prohlídek v této problematice a to jak z právního, tak i kriminalistického pohledu. Zaměřením se práce dotýká výkonu prohlídek v prostorech, kde dochází k výrobě látky pervitin …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the issue of house searches and searches of other premises and land within drug crime. The aim of the thesis is to comprehensively introduce the specifics of planning, but especially the performance of searches in this area, both from a legal and forensic point of view. The thesis is focused on the performance of searches in premises where methamphetamine is produced …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2021
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
  • Oponent: Mgr. Michal Mikšovský, LL.M.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Bezpečnostně právní studia / Bezpečnostně právní studia