Anna Štěpánková

Diplomová práce

Návrh důlně – technické rekultivace dobývacího prostoru Jas-Mos v Polské republice

Proposal for Mining-Technical Reclamation in the Mining Area Jas-Mos in Poland
Anotace:
Rekultivace oblastí zdevastovaných vlivem těžby je aktuálním tématem povrchového i důlního uhelného průmyslu. V místech bývalé těžby můžeme najít vybudované vinice, dostihové dráhy, jezera, golfová hřiště ad. Předložená diplomová práce se zabývá návrhy důlně – technické rekultivace na černouhelném dole “Jas-Mos“ v Polsku. Řeší dvě rozdílné lokality, území postižené poklesem a bývalé odkaliště důlních …více
Abstract:
Recultivation of old mining areas that include surface and underground mining are the actual work topic of this thesis. We can find winery, horse racing tracks, lakes, golf courses, etc. in the old close minings areas. The contribution of this thesis is concerned with the mining – technical recultivation of coal mine Jas-Mos in the Poland. This thesis solves two different localities, the affected of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: Milan Mikoláš
  • Oponent: Pavla Guřanová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava