Bc. et Bc. Monika Laurincová

Diplomová práce

Purkrechtní registra Bystřice nad Pernštejnem 1479-1762.

Land Registry of the Bystřice nad Pernštejnem 1479-1762.
Abstract:
The subject of the master thesis is codicological, paleographic and diplomatic analysis of estate transfers recorded in the urban book from the years 1479-1545 and land registry from the years 1606 (1598) - 1749 of the town Bystrice nad Perstejnem. The thesis covers brief history of the city and the city administration, as the originator of the given sources.
Abstract:
Predmetom práce je analýza zápisov týkajúcich sa majetkových transakcií pomocou kodikologického paleografického a diplomatického rozbozru v mestskej knihe z rokov 1479 až 1545 a purkrechtných registrov z rokov 1606 (1598) až 1749 v meste Bystřice nad Pernštejnem. Práca prináša aj stručný prehľad histórie mesta s prihliadnutím k jej mestskej správe ako pôvodca daných prameňov.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.
  • Oponent: Mgr. Ivana Musilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta