Bc. Jiří Malík

Diplomová práce

Správa různorodých síťových zařízení pomocí SNMP protokolu

Management of Heterogenous Network Devices Using SNMP Protocol
Anotace:
Tato práce se věnuje analýze a implementaci systému pro vzdálenou správu různorodých síťových zařízení pomocí protokolu SNMP. Implementovaný systém umožňuje monitorování, konfigurování a ovládaní síťových zařízení různých typů a od různých výrobců. Tento systém zavádí určitou míru abstrakce (tzv. "logiku"), která umožňuje pracovat s různými síťovými zařízení uniformním způsobem. Flexibilita systému …více
Abstract:
The thesis deals with analysis and implementation of a system for remote management of heterogenous network devices using SNMP protocol. The implemented system allows monitoring, configuration and managing of various network devices made by different manufacturers. This system introduces a special abstraction layer (called "logic"), which enables to work with different network devices in an uniform …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Michal Procházka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky