Bc. Veronika Vachtová

Bakalářská práce

Územní veřejná správa v hl. m. Praze

Territorial public administrations in the capital Prague
Anotace:
Bakalářská práce je v první části zaměřená na popis a vysvětlení pojmů veřejná správa a samospráva. Dále popisuje postavení Prahy a Brna v rámci České republiky a jejich orgány včetně působnosti orgánů hlavního města Prahy a územních státních orgánů v hlavním městě Praze. V druhé části se zabývám praktickou stránkou realizace nakládání s nemovitým majetkem, který je ve vlastnictví hlavního města Prahy …více
Abstract:
The thesis is in the first part focused on the description and explanation of the concepts of public administration and local government. It also describes the position of Prague and Brno in the Czech Republic and its bodies, including the competence of the City of Prague and local government authorities in the capital city of Prague. The second part deals with the practical aspects of the implementation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Miroslav Šteinbach
  • Oponent: JUDr. Marek Starý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní