Mgr. Sven Burmann

Diplomová práce

Extenzně-kompresní vztahy v karpatsko-panonském regionu během neogénu až kvartéru

Extension-contraction interplay in the Carpathian-Pannonian region during Neogene-Quaternary
Anotace:
Orogény spojené s ustupujícími subdukčními zónami jsou charakterizovány nízkou strukturní a morfologickou výškou. Současně může být v zápolí orogénu pozorováno otevírání extenzní zaobloukové pánve. Příklady takových zaobloukových pánví mohou být některé z extenzních pánví otevřených v karpatsko-panonské oblasti během neogénu až kvartéru. Cílem práce je porozumět mechanismům tvorby extenzních pánví …více
Abstract:
Orogens associated with retreating subduction zones are characterized by low structural and morphological elevations. In the same time, the opening of an extensional back-arc basin in the orogenic hinterland might be observed. Examples of such back-arc basins are represented by some of the extensional basins opened in the Carpathian-Pannonian region during Neogene-Quaternary. The aim of this study …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
  • Oponent: RNDr. Juraj Franců

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta