Mgr. Zuzana Očadlíková

Bakalářská práce

Sociální úzkostnost, online sebe-otvírání a vliv percepce kontrolovatelnosti online komunikace u uživatelů Facebooku v období vynořující se dospělosti

Social anxiety, online self-disclosure and the effect of perceived controllability of online communication among Facebook users in the period of emerging adulthood
Anotace:
Cílem této práce bylo prozkoumat souvislost mezi sociální úzkostností, veřejným sebe-otevíráním na Facebooku a vlivem percepce kontrolovatelnosti komunikace na Facebooku (tj. přikládaná důležitost možnosti promyslet si obsah a formulaci sdělení) mezi uživateli Facebooku v období vynořující se dospělosti. Předpokládala jsem, že sociální úzkostnost bude negativně souviset s veřejným sebe-otevíráním na …více
Abstract:
The aim of this study was to investigate the relationship between social anxiety, public self-disclosure on Facebook and the effect of perception of controllability of communication on Facebook (i.e. given importance of the possibility to think about content and formulation of communications) among users of Facebook during the period of emerging adulthood. I assumed that social anxiety will be negatively …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Dědková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií