Mgr. Zuzana Očadlíková

Bachelor's thesis

Sociální úzkostnost, online sebe-otvírání a vliv percepce kontrolovatelnosti online komunikace u uživatelů Facebooku v období vynořující se dospělosti

Social anxiety, online self-disclosure and the effect of perceived controllability of online communication among Facebook users in the period of emerging adulthood
Abstract:
Cílem této práce bylo prozkoumat souvislost mezi sociální úzkostností, veřejným sebe-otevíráním na Facebooku a vlivem percepce kontrolovatelnosti komunikace na Facebooku (tj. přikládaná důležitost možnosti promyslet si obsah a formulaci sdělení) mezi uživateli Facebooku v období vynořující se dospělosti. Předpokládala jsem, že sociální úzkostnost bude negativně souviset s veřejným sebe-otevíráním na …more
Abstract:
The aim of this study was to investigate the relationship between social anxiety, public self-disclosure on Facebook and the effect of perception of controllability of communication on Facebook (i.e. given importance of the possibility to think about content and formulation of communications) among users of Facebook during the period of emerging adulthood. I assumed that social anxiety will be negatively …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2012
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lenka Dědková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií