Bc. Zuzana Kohoutková

Master's thesis

Partnerství obcí a měst a jeho úloha v lokálním a v regionálním rozvoji

Partnership of municipalities and towns and its role in local and regional development
Abstract:
Práce se zabývá partnerstvím obcí, měst a regionů, zejména jeho významem v lokálním rozvoji. Ve své práci představuji základní oblasti partnerství se zaměřením na spolupráci veřejné správy s neziskovým a soukromým sektorem. V teoretické části práce přibližuji pojem partnerství v jeho obecné rovině a jeho přínosy a negativa, které jednotlivým subjektům přináší. Dále popisuji některá vybrané formy obecní …more
Abstract:
The Graduation Thesis deals with the partnership between municipalities, towns and regions. It presents especially the importance of the partnership in the local development. Thesis defines general areas of the partnership and it focused on cooperation between public, private and non-profit sector and citizens. The theoretical part of the Graduation Thesis is attended to general characterization of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní