Theses 

Inteligentní elektronický dopravní záznam a hlasové ovládání – Bc. Pavel BRATRŠOVSKÝ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Pavel BRATRŠOVSKÝ

Diplomová práce

Inteligentní elektronický dopravní záznam a hlasové ovládání

Voice controlled intelligent electronic traffic record

Anotace: Digitalizace dopravních záznamů o provozu vozidel či mechanizačních strojů je v dnešní době nezbytná. Tato diplomová práce se zabývá automatizovaným a inteligentním systémem vytvářející elektronické dopravní záznamy a možností integrace řečových technologií pro syntézu řeči z textu a automatického rozpoznávání řeči. Definuje úlohu, formát dat a přináší informace o základní úspěšnosti využití těchto technologií. Cílem této práce je propojit řečové technologie a inteligentní systém vytvářející dopravní záznamy tak, aby byl použitelný v praxi u dopravních firem.

Abstract: Digitization of traffic records of transport vehicles operations or mechanized equipment is nowadays essential. This thesis is concerned about automated and intelligent system for generating electronic traffic records and the possibility of integrating speech technologies for speech synthesis and speech recognition. It defines the role, data format and provides information about the success of these technologies. The aim of this work is to connect speech technologies and intelligent system for traffic records to be usable in practice at transport companies.

Klíčová slova: Dopravní záznam, automatizace, stazka, Android, syntéza řeči z text, TTS, automatické rozpoznávání řeči, ASR, IES

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Luboš Šmídl, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=63532 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

BRATRŠOVSKÝ, Pavel. Inteligentní elektronický dopravní záznam a hlasové ovládání. Plzeň, 2015. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 03:09, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz