Mgr. Lenka Bednářová

Diplomová práce

Primární prevence poruch příjmu potravy

Primary prevention of eating disorders
Anotace:
Diplomová práce se zabývá primární prevencí poruch příjmu potravy. V úvodních kapitolách je nastíněno vymezení pojmů, týkajících se této problematiky, především pak mentální anorexie a mentální bulimie. Dále jsou uvedeny příčiny, příznaky a důsledky, které tyto nemoci provází. Práce se zaměřuje na primární prevenci, a to především u dětí do dvanácti let.
Abstract:
The subject of this Master’s thesis is the primary prevention of the food intake disorders. First chapter contains definititions of terms, with emphasize of anorexia nervosa and bulimia, including causes, symptoms and consequences which follows these deseases. Thesis focuses mainly on primary prevention, especially for children up to age 12.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta