Dominika SAMKOVÁ

Bakalářská práce

Jak si vybrat správnou reagencii pro screeningové koagulační testy

How to choose the suitable reagent for APTT screening test
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá výběrem správné reagencie pro stanovení koagulačního screeningového testu aktivovaného parciálního tromboplastinového času (APTT). První část práce zahrnuje problematiku koagulace obecně a možnosti vlivů komplikujících stanovení APTT. V praktické části se zabývám stanovením APTT pomocí různých reagencií a na rozdílných typech koagulometrů. Součástí mé práce je i analýza testu …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the selection of the correct reagent for the determination of the coagulation screening test by activated parcial tromboplastine time APTT. The first part of the thesis includes the problematic of coagulation in general and the possible influences which complicate the determination of APTT test. The practical part is about determination of APTT by different reagents and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Zdeňka Hajšmanová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SAMKOVÁ, Dominika. Jak si vybrat správnou reagencii pro screeningové koagulační testy. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/