Ing. Ľudmila Milovčíková

Master's thesis

Komparace financování cestovního ruchu ze strukturálních fondů EU zemí V4

Comparison of tourism financing from Structural Funds EU in V4 countries
Abstract:
The goal of the submitted thesis: „Comparison of tourism financing from Structural Funds EU in V4 countries“ is comparison and identification of variations in financing system of tourism from Structural Funds EU in V4 countries and evaluation of result in support of tourism. The first part is concentrated on economic meaning of tourism. The second part is contracted on describing Structural Funds specialized …more
Abstract:
Predmetom diplomovej práce „ Komparácia financovania cestovného ruchu zo štrukturálnych fondov EU krajín V4“ je porovnanie a identifikácia rozdielov v systéme financovania cestovného ruchu zo štrukturálnych fondov EU krajín V4 a hodnotenie výsledkov podpory cestovného ruchu. Prvá časť je zameraná na popis významu cestovného ruchu a jeho význam pre ekonomiku. Druhá časť je zameraná na popis štrukturálnych …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2009
  • Supervisor: Ing. Martin Šauer, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta