Theses 

Firemní kultura a interní komunikace v podniku "Alfa, s.r.o." – Jan Richtr

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jan Richtr

Bakalářská práce

Firemní kultura a interní komunikace v podniku "Alfa, s.r.o."

Anotace: Předmětem bakalářské práce je analýza firemní kultury ve společnosti Alfa, s.r.o. před vstupem do nadnárodní společnosti v roce 2005 a po jejím vstupu z konce roku 2011. Teoretická část je zaměřena na popis firemní kultury a firemní komunikace, včetně jejich typů a funkcí. Analýza z praktické části má za cíl zhodnotit, zda-li byla integrace pro společnost přínosem, či nikoliv a případně navrhnout zlepšení současného stavu.

Abstract: The subject of bachelor thesis is analysis of corporate culture and internal communication in the Alfa, ltd. and its comparison between the years 2005 and 2011 before and after integration into global company. The theoretical part describes corporate culture and internal communication, including their types and functions. The aim of practical part is evaluate if the process of integration brought some positives for the Alfa, ltd or not. At the end the results of the analysis should suggest improvements to the current state.

Klíčová slova: Design, firemní komunikace, firemní kultura, hodnoty, identita, inkaso, interní komunikace, komunikační cíle, mimosoudní vymáhání, normy, organizace, organizační kultura, rituály, společnost, symboly

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 11. 2012
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: Mgr. Miloslava Kykalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 14. 12. 2017 21:48, 50. (sudý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz