Theses 

Daň z příjmů fyzických osob – Bc. Dan Bartoloměj

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Dan Bartoloměj

Diplomová práce

Daň z příjmů fyzických osob

Income tax on individuals

Anotace: Tématem diplomové práce je problematika zdanění příjmů fyzických osob na území České republiky. V současné době existuje velké množství různých odborných prací a studií směřujících do oblasti zdanění příjmů fyzických osob, což dokládá aktuálnost daného tématu. Diplomová práce si klade za cíl pomocí modelového příkladu zjistit výši daňového zatížení u zaměstnance (podle § 6 zákona o daních z příjmů) a u osoby samostatně výdělečně činné (podle § 7 zákona o daních z příjmů) s využitím daňove optimilizace v rámci pravnických a daňových předpisů.

Abstract: The thesis deals with the issue of personal income tax in the Czech Republic. Currently, there are a large number of different technical papers and studies aimed at the area of personal income taxation, which demonstrates the topicality of the subject. The aim of this thesis is to determine the amount of the tax burden on employees (according to § 6 of the Income Tax Act) and for self-employed persons (§ 7 of the Income Tax Act) with using a model example.

Klíčová slova: Daň z příjmů fyzických osob, zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná, daň, předmět daně, poplatník daně, sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění, sazba daně, slevy na dani, novelizace, daňové přiznaní.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Veselka, DiS.
  • Oponent: Ing. Mgr. Tomáš Hesterini

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 05:35, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz