BcA. Jana Černohorská

Diplomová práce

Dokumentace přípravy, realizace magisterské práce a rešerše

1. Theoretical Part: Documentation of the Preparation and Realization of the Master's Thesis and Research 2. Practical Part: Jam, Doom of the Cranberry People - Hand-drawn Animated Film
Anotace:
Tato diplomová práce popisuje tvorbu animovaného filmu od prvotního námětu přes animaci až po střih, zvučení a postprodukční práce. První část práce se zabývá vznikem námětu, inspiračními zdroji, prezentací námětu a druhá část se pak zabývá samotným výrobním procesem a výtvarnou stránkou filmu. Práce také pojednává o násilí ve filmu a o postupech a problémech spojených se vznikem komentáře
Abstract:
This work describes making of an animated film starting with the first idea, including animation and editing, sound mastering and other post-production processes. In the first of this work, we discuss the main idea and its presentation, inspiration and in the second part, we discuss the process of making the movie and its art aspect. This work also focuses on violence in cinematography and some processes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015
Zveřejnit od: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Gregor, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Černohorská, Jana. Dokumentace přípravy, realizace magisterské práce a rešerše. Zlín, 2015. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe