Tereza Richterová, DiS.

Bakalářská práce

Komplexní umělecká výchova: její aplikace na kreativní tvorbu inscenace v rámci dětského příměstského tábora

Complex Art Education: its application to the creative creation of a production within the children's suburban camp
Anotace:
Bakalářský absolventský projekt Komplexní umělecká výchova: její aplikace na kreativní tvorbu inscenace v rámci dětského příměstského tábora reflektuje aplikaci spektra uměleckovýchovných oborů a přístupů prostřednictvím tvůrčích dílen na přípravu inscenace, přičemž hlavní důraz je kladen více na proces tvorby než na konečné představení. Realizace projektu je koncipována jako pětidenní příměstský tábor …více
Abstract:
The bachelor geaduation project Complex Art Education: its application to the creative creation of a production within the children's suburban camp reflects the application of the spectrum of artistic-educational disciplines and approaches through creative workshops for preparation of the production, with the emphasis being placed more on the creative process than on the final performance. The project …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. Mgr. Zoja Mikotová
  • Oponent: doc. Mgr. Hana Halberstadt

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/g24vj/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Taneční a pohybové divadlo a výchova