Kristýna SVĚTNICKÁ

Bakalářská práce

Manipulační techniky v reklamě

Manipulation through advertising
Anotace:
Tato bakalářská práce má za cíl přiblížit čtenáři fungování a význam masmédií a reklamy pro moderní společnost. Vymezuje základní pojmy jako masmédia, komunikace a reklama. Zkoumá základní druhy masmédií, které reklama využívá. Popisuje různé reklamní manipulační techniky a zkoumá,jaké účinky mají tyto techniky na veřejnost v různých druzích masmédií. Na vzorku 153 respondentů je pak při dotazníkovém …více
Abstract:
The aim of this thesis is to familiarize the reader with the functioning and importance of mass media and advertising for modern society. It defines basic terms like mass media, communication and advertising. It describes various manipulation techniques in advertising and explores their effects on population in various types of mass media. By using a method of questionaire I realized a research about …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Marek Schneider, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVĚTNICKÁ, Kristýna. Manipulační techniky v reklamě. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura - Základy společenských věd