Václav Foniok

Bakalářská práce

Stres a jeho vliv na pracovní výkon

Stress and its impact on work
Anotace:
AbstraktBakalářská práce "Stres a jeho vliv na pracovní výkon " je v současné době velmi aktuálním problémem a to stresem působícím na zaměstnance v pracovním prostředí. Analyzuje typy stresu, příznaky, projevy a dopady na lidské zdraví, stres v pracovním prostředí a pracovní výkon zaměstnanců. Soustřeďuje se na faktory vyvolávající stres a jejich zvládání v dané organizaci. Teoretická část je zaměřena …více
Abstract:
Abstract: Bachelor thesis "Stress and its influence on job performance" is currently very topical issue and stress acting on the employee work environment. It analyzes the types of stress, symptoms, signs and effects on human health, stress in the work environment and work performance of employees. It focuses on the factors causing stress and coping in the organization. The theoretical part focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
  • Oponent: Tomáš Tykva, Mgr. Ing.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.