Václav Foniok

Bachelor's thesis

Stres a jeho vliv na pracovní výkon

Stress and its impact on work
Abstract:
AbstraktBakalářská práce "Stres a jeho vliv na pracovní výkon " je v současné době velmi aktuálním problémem a to stresem působícím na zaměstnance v pracovním prostředí. Analyzuje typy stresu, příznaky, projevy a dopady na lidské zdraví, stres v pracovním prostředí a pracovní výkon zaměstnanců. Soustřeďuje se na faktory vyvolávající stres a jejich zvládání v dané organizaci. Teoretická část je zaměřena …more
Abstract:
Abstract: Bachelor thesis "Stress and its influence on job performance" is currently very topical issue and stress acting on the employee work environment. It analyzes the types of stress, symptoms, signs and effects on human health, stress in the work environment and work performance of employees. It focuses on the factors causing stress and coping in the organization. The theoretical part focuses …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 12. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
  • Reader: Tomáš Tykva, Mgr. Ing.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.