Bc. Ladislav Daněk

Bakalářská práce

Nácvik komunikace u dítěte s diagnózou autismus v kombinaci s totální hluchotou po kochleární implantaci

Communication Practice in a Child with Autism Diagnosis Combined with Deafness after the Cochlear Implanation
Anotace:
Název bakalářské práce: Nácvik komunikace u dítěte s diagnózou autismus v kombinaci s totální hluchotou po kochleární implantaci Jméno a příjmení: Ladislav Daněk Katedra: Speciální pedagogiky Obor a typ studia: Speciální pedagogika, kombinované studium Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Barbora Bazalová Ph.D. Počet stran: 53 Počet příloh: 11 Počet titulů použité literatury: 28 Počet pramenů: 9 Rok …více
Abstract:
Annotation The title of the thesis: The practice of communication with a child with autistic behaviour, deafness and cochlear implant First name and surname: Ladislav Daněk Department: Specialized pedagogy Branch of study and type: Specialized pedagogy, external studies The thesis supervisor: PhDr. Mgr. Barbora Bazalová Ph.D. The number of pages: 53 The number of enclosures: 11 The number of titles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta