Bc. Milan KADLEC

Diplomová práce

Ovládací panel s vývojovým kitem Arduino \nl{}

An Arduino-based Control Panel \nl{}
Anotace:
Cílem diplomové práce je možnost využití vývojového kitu Arduino jako webového serveru. V teoretické části jsou shrnuty poznatky získané studií odborné literatury zabývající se základními pojmy, historií a vývojem mikropočítačů. A dále seznámení se s projektem Arduino od vývojových desek, přes doplňkové desky až k vývojovému prostředí a programovacího jazyka. V praktické části je navrženo konkrétní …více
Abstract:
The aim of this thesis is a possibility of using the Arduino development kit as a Web server. The theoretical part includes a literature search focused on basic terms, history and development of microcomputers. A further presents with the project from the Arduino development boards through additional boards to the development environment and programming language. In the practical part is designed the …více
 

Klíčová slova

Arduino mikrokontrolér Ethernet
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2014
Zveřejnit od: 26. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Pospíšilík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KADLEC, Milan. Ovládací panel s vývojovým kitem Arduino \nl{} . Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.